Skip Navigation LinksAna Sayfa > Çevre İstatistikleri > Mevcut Durum

Mevcut Durum

Biyoçeşitlilikİstatistikleri kapsamında; OSİB’ nca elde edilen biyolojik çeşitliliğe aitbütün veriler, sayısal ortamda Nuh’un Gemisi Ulusal Biyolojik ÇeşitlilikVeritabanında tutulmaktadır. Halihazırda veritabanı; internet tabanlı, kamuoyunaaçık, üyelerin kendilerine özgü sınırlı haklarla verilere erişebildiği, sadece biyolojikçeşitliliğin envanteri ve izlenmesi temelinde yapılandırılan bir veritabanıdır.Sözkonusu veritabanında, türler, habitatlar ve alanlar özelinde sorgulama yapılabilmektedir.

Sahip olduğumuzbiyolojik zenginliğimizin ortaya konulması ve korunması maksadıyla OSİB'nabağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce “Ulusal BiyolojikÇeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi” hazırlanmış ve 2013 yılından bugüne kadar54 ilde çalışmalar başlatılmış olup, 26 ilde tamamlanmıştır.