Skip Navigation LinksAna Sayfa > Çevre İstatistikleri > Yapılacak Yeni Çalışmalar

Yapılacak YeniÇalışmalar

“UlusalBiyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi” çalışmaları 2018 yılı sonunda81 ilimizde tamamlanarak, ülkemizin Biyolojik Çeşitlilik Haritası ortayaçıkarılması planlanmaktadır. Ülkemizin kapsam dahilinde tüm illerinden gelecekbiyolojik çeşitlilik verileri Nuh’un Gemisi Ulusal Biyolojik ÇeşitlilikVeritabanı’na girilerek depolanmaktadır. Böylece ülkemizin biyolojik çeşitlilikverileri bir veri tabanı aracılığıyla tablo, grafik ve harita bazındasorgulanabilecek olup, biyolojik çeşitliliğimizin korunması vesürdürülebilirliği izlenebilecektir.

Bu projetamamlandığında tüm illerden gelen veriler Nuh’un Gemisi Veritabanı’naaktarılacak ve gelecek süreçte yapılacak bütün biyolojik çeşitlilik çalışmalarıbu veri tabanında tutulacaktır. Böylece kapsam dahilinde koordinatlı biyolojikçeşitlilik verileri tek bir merkezde yer alacaktır. Ayrıca tamamlanan envanterçalışmaları neticesinde sistemli ve sürdürülebilir olarak izleme çalışmaları

yürütülecek, türve popülasyon, habitat/ekosistem ve bölgesel düzeyde izleme çalışmaları ilebiyolojik çeşitliliğin etkin yönetimi sağlanacaktır. Bu proje ile biyolojikçeşitlilik hem veri tabanı hem de arazi bazlı takip edilecektir. Bu sayedebiyokaçakçılık, türlerin neslinin tehlikeye girmesi, habitat tahribatları, doğayaolan baskının etkileri gibi risklerin önüne geçilebilecektir. Türkiye’ninbiyolojik çeşitlilik envanterinin çıkarılması; elindeki bilgiyi bilen,planlarını, projelerini ve politikalarını bu bilgi ışığında gerçekleştirerek,ulusal ve uluslararası alanda daha güçlü hale gelecektir.