Skip Navigation LinksAna Sayfa > Yayımlanan İstatistikler > Korunan Alan İstatistikleri > Yapılacak Yeni Çalışmalar

Yapılacak YeniÇalışmalar

III. RİPdöneminde Korunan Alan İstatistikleri, Korunan Alan Ulusal Sınıflandırmasıkullanılarak toplanacak ve yayımlanacaktır. Veri Envanteri projesinintamamlanması sonucu Resmi İstatistiğe dönüştürülebilecek olan idari kayıtlartespit edilecek ve Resmi İstatistik programına aktarılacaktır.